+31 6 12051939 calvin@hao-ict.nl

Privacybeleid

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

HAO-iCT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HAO-iCT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HAO-iCT verstrekt. HAO-iCT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HAO-iCT GEGEVENS NODIG HEEFT

HAO-iCT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan HAO-iCT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit marketing en communicatie dienstverlening.

HOE LANG HAO-iCT GEGEVENS BEWAART

HAO-iCT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

HAO-iCT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van HAO-iCT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HAO-iCT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

HAO-iCT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van HAO-iCT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan HAO-iCT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteitvan hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. HAO-iCT heeft hier geen invloed op. HAO-iCT heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar calvin@hao-ict.nl. HAO-iCT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

HAO-iCT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HAO-iCT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HAO-iCT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HAO-iCT op via calvin@hao-ict.nl. Hao-ict.nl  is een website van HAO-iCT. HAO-iCT is als volgt te bereiken:

Postadres:  Atalanta 62
Vestigingsadres:  Hoogeveen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  65313615
Telefoon: 06-12051939
E-mailadres: calvin@hao-ict.nl